2 Comments

 1. Bhim Pokharel says:

  MS office जस्तै wps मा प्रीति फन्ट बाट टाइप गर्दा वा पढदा किन शब्द टुक्रा टुक्रा देखिनछन् र टाइप गर्दा पनि त्यस्तै हुन्छ, जस्तै उदाहरणका लागि
  दैनिक ज्याला मजदुरी लेख्दा दै निक ज्याला मजदु री हुन्छ। पढदा देख्दा टुक्रिन्छ, के यो समस्या फिक्स गर्न सकिन्छ?
  Waiting for your quick response

  1. Ankjit Budha says:

   Setting मा केही छ कि हर्नुस न ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *